Välkommen till hemsidan för Vichtis föräldrar rf.

***************************************

Är ni en svensk- eller tvåspråkig familj i Vichtis eller har ni tankar på att flytta till Vichtis?

Daghemmet Aleksandra erbjuder svenskspråkig småbarnspedagogik samt förskola i det nybyggda skolcentret Etelä-Nummelan koulukeskus.

Vichtis svenska skola finns på samma adress, Naaranpajuntie 19. Vichtis svenska skola är en svenskspråkig skola med årskurserna 1-6.

Mera information om att ansöka om plats till daghem, förskola och skola: www.vihti.fi

 

Oletteko ruotsinkielinen tai kaksikielinen perhe Vihdissä tai muuttamassa Vihtiin?

Daghemmet Aleksandra tarjoaa varhaiskasvatusta ja esikouluopetusta uudess Etelä-Nummelan koulukeskuksessa. 

Vichtis svenska skola toimii samassa osoitteessa, Naaranpajuntie 19. Vichtis svenska skola on ruotsinkielinen ala-aste (luokat 1-6). 

Lisätietoja hakemisesta päiväkotiin, esikouluun tai kouluun: www.vihti.fi

Är du intresserad av att hjälpa till på något evenemang eller har du idéer/ önskemål annars till verksamheten? Vi vill gärna höra av dig ( vichtis@hemochskola.fi) och alla aktiva föräldrar välkomnas varmt med i verksamheten! Redan en timme av din hjälp här och då kan konkret möjliggöra något roligt för barnen.

Vi finns också på facebook som gruppen och sidan Vichtis föräldrar rf, så ta gärna kontakt!

Medlemsavgiften / familj är 10 euro / läsår och kan betalas in på föreningens konto: Nordea FI73 1330 3000 1321 78. Använd referens 1232. Skicka samtidigt familjens kontaktuppgifter till föreningens e-postadress: vichtis@hemochskola.fi. Ju fler medlemmar desto bättre och mer verksamhet kan vi tillsammans erbjuda våra barn.

Vardagen är och blir bäst tillsammans!