Välkommen till hemsidan för Vichtis föräldrar rf.

***************************************

På sajten här hittar du bl.a. styrelsens kontaktuppgifter, evenemangskalender, verksamhetsplan och allmän och aktuell info till alla föräldrar med barn på daghemmet Aleksandra eller i Nummela skola. Evenemangskalendern uppdateras regelbundet, så följ med och kom med!

Är du intresserad av att hjälpa till på något evenemang eller har du idéer/ önskemål annars till verksamheten? Vi vill gärna höra av dig ( vichtis@hemochskola.fi) och alla aktiva föräldrar välkomnas varmt med i verksamheten! Redan en timme av din hjälp här och då kan konkret möjliggöra något roligt för barnen.

 

Vi finns också på facebook som gruppen och sidan Vichtis föräldrar, så ta gärna kontakt!

Medlemsavgiften / familj är 10 euro / läsår och kan betalas in på föreningens konto: Nordea FI73 1330 3000 1321 78. Använd referens 1232. Skicka samtidigt familjens kontaktuppgifter till föreningens e-postadress: vichtis@hemochskola.fi. Ju fler medlemmar desto bättre och mer verksamhet kan vi tillsammans erbjuda våra barn.

 

Vardagen är och blir bäst tillsammans!