Välkommen till hemsidan för Vichtis föräldrar rf.

***************************************

På sajten här hittar du bl.a. styrelsens kontaktuppgifter, evenemangskalender, verksamhetsplan och allmän och aktuell info till alla föräldrar med barn på daghemmet Aleksandra eller i Nummela skola. Evenemangskalendern uppdateras regelbundet, så följ med och kom med!

Är du intresserad av att hjälpa till på något evenemang eller har du idéer/ önskemål annars till verksamheten? Vi vill gärna höra av dig ( vichtis@hemochskola.fi) och alla aktiva föräldrar välkomnas varmt med i verksamheten! Redan en timme av din hjälp här och då kan konkret möjliggöra något roligt för barnen.

 

Vi finns också på facebook som gruppen Vichtis föräldrar, så ta gärna kontakt!

Medlemsavgiften / familj är 15 euro / läsår och kan betalas in på föreningens konto: Nordea FI73 1330 3000 1321 78. Använd referens 1232. Skicka samtidigt familjens kontaktuppgifter till föreningens e-postadress: vichtis@hemochskola.fi. Ju fler medlemmar desto bättre och mer verksamhet kan vi tillsammans erbjuda våra barn.

 

Vardagen är och blir bäst tillsammans!